Dalyko dėstytojas: Kestutis Kazimieras Girnius 

Studijų programa: Rytų Europos ir Rusijos studijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų