Dalyko dėstytojas: Karolis Kazlauskas 

Studijų programa: Optoelektronikos medžiagos ir technologijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių