Dalyko dėstytojas: Juozas Šulskus 

Studijų programa: Teorinė fizika ir astrofizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių