Dalyko dėstytojas: Sergejus Orlovas 

Studijų programa: Lazerinė technologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių