Dalyko dėstytojas: Vidita Urbonienė 

Studijų programa: Aplinkos ir cheminė fizika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių