Dalyko dėstytojas: Vytautas Mizaras 

Studijų programa: Komercinė teisė (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių