Dalyko dėstytojas: Indrė Isokaitė-Valužė 

Studijų programa: Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių