Dalyko dėstytojas: Juozas Galginaitis 

Studijų programa: Taikomoji jurisprudencija (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių