Dalyko dėstytojas: Gediminas Užubalis 

Studijų programa: Finansų ir mokesčių teisė (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių