Dalyko dėstytojas: Asta Mažeikienė, Arvydas Kaminskas, Inga Bikulčienė 

Studijų programa: Visuomenės sveikata 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių