Dalyko dėstytojas: Gabrielė Juodkaitė-Granskienė 

Studijų programa: Baudžiamoji justicija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių