Dalyko dėstytojas: Vilius Bartninkas 

Studijų programa: Politikos mokslai 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių