Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. (HP) Jūratė Šipylaitė 

Semestras: rudens 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: anglų