Dalyko dėstytojas: Haroldas Šinkūnas 

Studijų programa: Darbo teisė (šaka) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių