Dalyko dėstytojas: Asta Slotkienė 

Studijų programa: Informacijos sistemų vadyba 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių