Dalyko dėstytojas: Marija Jakubauskienė, Dainius Pūras, Valerij Dobrovolskij, Arūnas Germanavičius, Jelena Stanislavovienė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių