Dalyko dėstytojas: Vaiva Hendrixson 

Studijų programa: Medicina (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių