Dalyko dėstytojas: Aistis Žalnora, Vilija Berlin 

Studijų programa: Odontologija (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Anglų