Dalyko dėstytojas: Ramūnas Vilpišauskas 

Studijų programa: Europos studijos 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių