Dalyko dėstytojas: Nerijus Maliukevičius 

Studijų programa: Viešosios politikos analizė 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių