Dalyko dėstytojas: Prof. Dr. Aušra Navickienė 

Semestras: pavasario 

Atsiskaitymo forma: egzaminas 

E. mokymo(si) ištekliaus dėstymo kalba: lietuvių