Dalyko dėstytojas: Daiva Janavičienė 

Studijų programa: Kompiuterinė fizika ir modeliavimas 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių