Dalyko dėstytojas: Gediminas Lašas 

Studijų programa: Leidyba ir reklama 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių