Dalyko dėstytojas: Erika Fuks 

Studijų programa: Žurnalistika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių