Dalyko dėstytojas: Jūratė Kesienė,  Svetlana Lenickienė, Aušra Adomavičienė, Raimundas Venskaitis, Aušra Budėjienė

Studijų programa: Medicina (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų