Dalyko dėstytojas: Doc. Saulius Mikalauskas, Dr. Marius Petrulionis, Prof. Kestutis Strupas

Studijų programa: Medicina (variantas) 

Semestras: Rudens/Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Englisch / Anglų