Dalyko dėstytojas: Agnė Abraitienė, Žydrūnė Visockienė, Aistė Galkinė, Vaidotas Urbanavičius 

Studijų programa: Medicina (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų