Dalyko dėstytojas: Margarita Poškutė 

Studijų programa: Visuomenės sveikata 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių