Dalyko dėstytojas: Arvydas Kaminskas, Asta Mažeikienė, Inga Bikulčienė 

Studijų programa: Visuomenės sveikata 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių