Dalyko dėstytojas: Vytautas Tutkus, Janina Tutkuvienė, Žydrūnė Miliauskienė, Ramunė Čepulienė 

Studijų programa: Kineziterapija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių