Dalyko dėstytojas: Arvydas Kaminskas, Inga Bikulčienė, Laima Vasiliauskaitė, Asta Mažeikienė, Dovilė Karčiauskaitė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių