Dalyko dėstytojas: Jonas Algis Abaravičius, Vaiva Hendrixson

Studijų programa: Odontologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių