Dalyko dėstytojas: Raimondas Buckus, Mindaugas Butikis 

Studijų programa: Visuomenės sveikata 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių