Dalyko dėstytojas: Tautvydas Karvelis, Inga Songailienė, Giedrius Gasiūnas, Virginijus Šikšnys, Gediminas Drabavičius 

Studijų programa: Medicinos genetika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių