Dalyko dėstytojas: Tomas Petrėnas, Inga Baškirova, Jurgita Songailienė 

Studijų programa: Medicinos genetika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių