Dalyko dėstytojas: Giedrius Vilkaitis, Erinija Pranckevičienė 

Studijų programa: Medicinos genetika 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių