Dalyko dėstytojas: Aldona Skučaitė, Erinija Pranckevičienė, Audronė Jakaitienė 

Studijų programa: Medicinos biologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių