Dalyko dėstytojas: Rolandas Meškys 

Studijų programa: Medicinos biologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų