Dalyko dėstytojas: Kristina Ložienė, Kostas Ivanauskas, Milda Jodinskienė 

Studijų programa: Farmacija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių