Dalyko dėstytojas: Rėda Matuzevičienė, Dalius Vitkus, Zita Aušrelė Kučinskienė, Silvija Kiverytė, Loreta Bagdonaitė 

Studijų programa: Medicinos biologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių