Dalyko dėstytojas: Ieva Norkienė, Audrius Andrijauskas, Jūratė Šipylaitė, Andrius Klimašauskas, Saulė Švedienė, Mindaugas Šerpytis, Saulius Vosylius, Darius Činčikas, Eglė Kontrimavičiūtė 

Studijų programa: Medicina (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų