Dalyko dėstytojas: Jolanta Gulbinovič, Rimgaudas Katkus, Armantas Gintautas, Edita Kazėnaitė 

Studijų programa: Medicina (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Anglų