Dalyko dėstytojas: Lina Ragelienė, Jelena Rascon, Sigitas Dumčius, Robertas Kemežys, Rimantė Čerkauskienė, Jurgita Grikinienė, Gražina Kleinotienė, Arūnas Liubšys, Odilija Rudzevičienė, Sigita Burokienė, Arūnas Valiulis, Odeta Kinčinienė, Regina Ėmužytė, Nijolė Drazdienė, Vaidotas Urbonas, Ramunė Vankevičienė, Violeta Radžiūnienė, Virginija Žilinskaitė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: įskaita 

Kalba: Lietuvių