Dalyko dėstytojas: Andrius Klimašauskas, Jūratė Šipylaitė, Ieva Norkienė, Mindaugas Šerpytis, Darius Činčikas, Eglė Kontrimavičiūtė, Saulė Švedienė, Vilma Kuzminskaitė, Alfredas Vaitkus 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių