Dalyko dėstytojas: Armantas Gintautas, Jolanta Gulbinovič, Edita Kazėnaitė, Rimgaudas Katkus 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių