Dalyko dėstytojas: Nora Šlekienė 

Studijų programa: Farmacija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių