Dalyko dėstytojas: Antanas Kairys 

Studijų programa: Psichologija 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių