Dalyko dėstytojas: Dalius Matkevičius, Linas Zaleckas 

Studijų programa: Odontologija (anglų kalba) (variantas) 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių