Dalyko dėstytojas: Ingrida Bartkutė, Mindaugas Liškauskas, Elena Jablonskytė, Teresė Palšytė, Jūratė Kesienė, Aušra Budėjienė, Dainė Janonienė, Aušra Adomavičienė, Ligita Aučynienė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių