Dalyko dėstytojas: Žydrūnė Visockienė, Agnė Abraitienė, Vaidotas Urbanavičius, Aistė Galkinė, Romena Laukienė, Kristina Švaikevičienė 

Studijų programa: Medicina 

Semestras: Pavasario 

Atsiskaitymo forma: Egzaminas 

Kalba: Lietuvių